Praksisnær vidensformidling |
Teori og metoder – med kobling til jura

Når man har opnået en indsigt i sit fagområde, så skal man dele den med andre.

Jeg kalder det vidensformidling, fordi det er mere end bare at undervise. Det er dialog og deling af viden. Det er praksisnært og udfordring til praksis. Udfordring til fagpersoner og studerende. Og udfordring til ledelse og det politiske niveau.

Vi skal ikke altid gøre mere eller finde på nyt. Men vi kan altid gøre det bedre, det, vi gør. Så det bliver til gavn, udvikling og trivsel i livet for mennesker, som af mangfoldige grunde befinder sig i en sårbar og udsat position. Og for os selv, i vores arbejde med mennesker.

Omsorgtræthed, egenomsorg

… tekst følger (25.08.2022)

Supervision

Supervision er et læringsrum. Det er tillidsbaseret. Et rum med plads til at være og til at reflektere alene eller sammen med fagfæller. Supervision er også et rum, hvor man må ha’ det præcist, som man har det. I hvert fald i det rum og i den form for supervision, som jeg tilbyder og som jeg har samlet mig 1200+ timers erfaring med.

Jeg tilbyder supervision – men også undervisning om supervision. Hvad det er, hvad det kan og hvad det ikke er. Med afsæt i teori, metoder og eksempler fra praksis. Og med mulighed for at afprøve refleksions- og supervisionsrummet.

Undervisning tilpasses jeres ønsker og behov. Det kan også være en del af en hel eller halv temadag fx med fokus på egenomsorg, forebyggelse af omsorgstræthed og fokus på den psykiske belastning vi møder som fagpersoner, som mennesker der arbejder med mennesker i sårbare positioner.

Grooming – og forebyggelse

Grooming – og især forebyggelse af grooming er et af de emner, jeg meget gerne underviser i. En måde at forebygge grooming i børne- og ungdomsarbejde er ved at sikre gode og trygge rammer for samværet.
Se flere videoer på youtube GitteJakobsendk

Ring til mig på 50589459 eller skriv til mail@gittejakobsen.dk,
hvis du har et ønske om undervisning / vidensformidling til jeres personalegruppe / kommune / dag- eller døgntilbud eller fx studiegruppe eller supervisionsgruppe.

Jeg tilbyder også temadage / – aftener. Læs mere på siden om Temadage. Klik her og hop direkte til den side.

“Gittes kurser er altid omhyggeligt forberedte og perfekt eksekveret.”

_____________________________________________________________________________

I de seneste 20 år har jeg undervist en lang række emner – primært med fokus på børn, unge og familier i udsatte positioner.

 • Teori og metode i socialt arbejde med (udsatte) børn, unge og familier
 • Tværfagligt arbejde, samarbejde og udfordringer
 • Etik og etiske dilemmaer i socialt arbejde
 • Tidlig og forebyggende indsats ift. omsorgssvigt, fysisk og psykisk vold, seksuelle overgreb og psykisk sygdom i familien
 • Kvinders vold og seksuelle overgreb på børn
 • Underretningspligt for fagpersoner og for alle andre
 • Den svære samtale og håndtering af krise og konflikt i mødet med familier
 • Børn og unges digitale liv, grooming og konflikter på nettet
 • ‘Hvor slemt ka’ det være’ om online seksuelle overgreb på børn og håndtering af billeder af overgreb.

Jeg har undervist og holdt dialogmøder / workshop / temadage / fyraftensmøder for og med

 • hundredevis af studerende på lærer-, pædagog- og socialrådgiver / -formidler uddannelse i Danmark og Grønland.
 • tusindvis af fagpersoner, der arbejder med (udsatte) børn-, unge og familier i Danmark og i Grønland.
  Små og store grupper, fra 5 – 500 deltagere. Monofagligt og tværfagligt.
  Socialrådgivere, pædagoger, lærere, syge- og sundhedsplejersker, læger, psykologer, politi, tandplejere, plejefamilier og ledere
 • et par hundrede frivillige medarbejdere i frivilligDanmark, NGO og kirker
 • flere end 10.000 elever i 8.-10. klasser i Danmark. Undervist dem om deres rettigheder, om at bryde tabuet at vokse op med svære problemer i familier.
  Vold, alkohol, psykisk sygdom og seksuelle overgreb. Små grupper på 10 elever i klasselokalet til 400 teenagere samlet i en stor hal.

Mit CV kan du finde på min LinkedIn profil. Der kan du finde alt relevant om min uddannelse, kurser og arbejdserfaring.
Du kan også se et billede af mig og læse lidt mere om min baggrund her: Om mig

På siden med Ressourcer kan du finde link til en del af det fagmateriale, jeg har været med til at udgive gennem de senere år.
Samme sted finder du link til en video om underretningspligt for fagpersoner – og link til presseklip, hvor jeg kommenterer på konkrete sager og juridiske forhold.

Vidensformidling på mange niveauer og i mange sammenhænge.