The Edgewalker – tegnet af Karsten Auerbach

Udvikling | Balancekunst | At vove og at vinde | 

Det er der, udvikling finder sted. Det kan godt være, at det virker farligt. Men det gør en forskel. Det bringer udvikling og forandring i mødet med mig selv og andre.

Når vi tør vove os ud til og lidt hen over kanten. Vover at miste fodfæstet for en (kort) tid. Vover at være nysgerrig og vinde ny indsigt. Og vælger at anvende den nye indsigt i livet og i mødet med andre mennesker.

Jeg fandt billedet i Karstens atelier for flere år siden og købte det straks. Jeg er stadig vild med det.

Udvikling og forandring

Balancekunsten, at turde være helt derude, på kanten – og samtidig vide, at selvom livet, de menneskelige og de faglige udfordringer,
nogle gange bringer mig helt derud, på den yderste kant, så mister jeg ikke mig selv. Jeg vinder mig selv – og andre.

The Edgewalker er på mange måder også symbolet for min tilgang til konsulent- og supervisionsarbejde.
Hvis vi ikke tør vove os helt derud hvor vi for en stund (næsten) mister fodfæste, så flytter vi os ikke. Så ændrer tingene sig ikke.
Så vil vi, i bedste fald, kun bevare status quo. Hvis vi vil udvikling, så skal vi turde vove… Det mod findes i os alle sammen.
Det fordrer et trygt tillidsrum for at kunne udfoldes uden at overvældes af angst.

Balletdanseren står på spidsen af tåspidsen. Danser let og ingen ser smerten, men den er der. Og accepteres.