I årenes løb har jeg bidraget med faglige tekster, interview mm i bøger, tidsskrifter og aviser. Sammen med en kollega har jeg skrevet en antologi med fokus på seksuelle krænkelser online / dokumentation af billeder af seksuelle overgreb på børn online.
Her får du en liste over nogle af disse artikler og bøger – flere kommer til …

Bøger, interview, artikler mm

I de seneste år har vi hørt om flere eksempler på, at præster og ledere i bl.a. kirkelige børne- og ungdomsforeninger har begået seksuelle overgreb eller andre krænkelser mod børn og unge. Selvom vi tror, vi kender hinanden godt og tænker, at det da aldrig kan ske hos os! så må vi erkende, at der er brug for til stadighed at være skarpe på retningslinjer, relationer og restriktioner, hvor der er brug for det. 

Jeg er konsulent for Frikirkenet, et netværk af danske frikirker i forbindelse med deres arbejde med at udforme et sæt retningslinjer for det gode samvær i kirkernes børne- og ungdomsarbejde. 

Disse retningslinjer kan du finde til gratis download her:

Retningslinjer for det gode samvær – og sådan forebygger vi seksuelle overgreb og andre krænkelser i kirken. 

 

Jeg er forfatter / medforfatter til bøger og faghæfter, til kapitler i antologier og jeg har bidraget med fagligt input til film og undervisningsmateriale, og jeg har anmeldt materialet i forbindelse med undervisning af hundredevis af studerende og fagpersoner og tusindvis af elever i folkeskolen – som angivet ved hvert sæt af materiale.

Materiale til læsning og / eller gratis download (pdf)

I fem år har en del af mit arbejde handlet om at sætte fokus på den seksuelle udnyttelse af børn, hvor der også findes billeder og film af overgrebene. Vi kalder det også for børnepornografi, selvom det signalerer noget andet end det, det faktisk er. Overgreb på og udstilling af børn. Sammen med min gode kollage Kuno Sørensen og psykolog Helene Jansen og med bidrag fra NC3 har jeg skrevet en bog om det arbejde. Fagligt om arbejdet, dilemmaer og grooming og om det terapeutiske arbejde med børn, udsat for online overgreb. Bogen finder du her – på dansk og engelsk:

Hvor slemt ka’ det være? En antologi om digitale overgreb

Is it really that bad? An Anthology of online sexual abuse of children and young people

Vi har også skrevet en kortfattet udgave i form af et faghæfte henvendt til fagpersoner, der arbejder med børn og unge:

Når (billeder af) overgrebene går verden rundt

Børn udnyttes som sexobjekter på nettet. Det er lovligt men stærkt problematisk. Det er kommercielt og bagmænd tjener store penge. Sammen med gode kollegaer skrev jeg en rapport om det i 2014. Den findes  på dansk og engelsk. Og blev suppleret af en kronik på dansk, bragt i Kristeligt Dagblad den 26. marts 2014. Gratis download her:

Billeder i gråzonen – dansk. ISBN-nr.: 978-87-91682-48-3

Images in the Grey Area – English. ISBN-no.: 978-87-91682-48-3

Børn udnyttes som sexobjekter på nettet helt lovligt

Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn

Også kvinder begår fysisk, psykisk vold og seksuelle overgreb mod børn. Det er tabu for mange og vi taler ikke så ofte om det. Men det findes. Det sker. Og det er vel d0kumenteret. Det har vi samlet viden om i en rapport, der tager afsæt i et litteraturstudie og i en række interview med fagpersoner. Vi har også samlet viden i kort form i et faghæfte. Det hele finder du til gratis download her:

Kvinders vold mod børn – faghæfte

Kvinders seksuelle overgreb mod børn – faghæfte

Kvinders vold og seksuelle overgreb mod børn – rapporten

Underretningspligt for fagpersoner – ved mistanke eller viden om fysisk / psykisk vold:

En kort film, 9minutter, hvor en lærer, en pædagog, en sundhedsplejerske og en tandlæge fortæller om deres overvejelser og erfaringer i forhold til den skærpede underretningspligt ved mistanke eller viden om vold mod børn i hjemmet. Jeg supplerer deres fortælling med faktuel viden, lovgivning og praksis. Filmen finder du på YouTube:

Underretningspligt for fagpersoner

Sig det som det er!
– en kampagne med formålet at bryde tabuet at vokse op i en familie med hhv. vold, alkoholmisbrug eller psykisk sygdom. Og om at blive udsat for grooming og seksuelle overgreb fra en tillidsperson uden for familien.

Kampagnen består af 4 spillefilm af ca. 30 minutters varighed.
Målgruppen er elever i udskolingen (7.-10. klasse).
Tilhørende lærervejledning og elevaktiviteter til hver film.

– Den perfekte middag – om at bryde tabuet af vokse op med vold i familien
– Den store prøve – om at bryde tabuet af vokse op med alkoholmisbrug i familien
– Loftet – om at bryde tabuet af vokse op med psykisk sygdom i familien
– Træneren – om grooming og seksuelle overgreb begået af tillidspersoner uden for familien

Sammen med tidligere kollega har jeg besøgt op mod 185 skoler i Danmark og vist film for og været i dialog med flere end 25.000 elever i udskolingen. (2014-2017)

Filmene er også meget velegnet til brug i undervisning af studerende og uddannet fagpersonale, der arbejder med (udsatte) børn og unge. Socialrådgivere, lærere, pædagoger, syge- og sundhedsplejersker, tandlæger m.fl.

Alle fire film med tilhørende materiale findes til gratis download her:

Sig det som det er! Kampagne med fokus på at bryde tabuer om vold, alkohol og psykisk sygdom i familien