Supervision og konsultation,
gruppe og individuelt

 • Sorø Kommune
 • Slagelse Kommune, Center for Børn og Unge
 • Slagelse Kommune, Center for Sundhed og Ældre
 • Fredericia Kommune
 • Brøndby Kommune
 • Egedal Kommune
 • Vemmelev Skole
 • Donekrogen, døgninstitution
 • Bedre Psykiatri
 • Baglandet, København
 • Red Barnet / Plads til alle
 • Røde Kors, supervision til frivillige
 • Night Light Café, supervision til frivillige
 • Marslev Børnehus / Kerteminde
 • Blå Kors, Familienetværk. Særindsats i Corona-tid

Undervisning / temadage / workshop

 • Socialstyrelsen, fagligt oplæg til fagprofessionelle om supervision
 • Fredericia Kommune, refleksionsdage
 • Sct. Nicolaitjenesten, København
 • Familienetværk, Filippavej Frederiksberg
 • Red Barnet / Plads til alle
 • Red Barnet / Lokalforening København
 • Apostolsk Kirkes Børn- og ungeforening
 • BMK, Frikirkernes Børnemedarbejder konference
 • Forbrugerrådet Tænk, Gældsrådgivningen
 • Blå Kors, Familienetværk. Særindsats i Corona-tid
 • Professionshøjskolen Absalon, Slagelse.
  Timelærer på socialrådgiverudd. Valgmodul ‘Udsatte børn og unge’
 • Dalhoffsminde Forsorgshjem

Foredrag / dialogmøde

Konsulent / proceskonsulent

 • Frikirkenet