Gitte Jakobsen

Personen bag GitteJakobsen.dk

 • Socialrådgiver, cand.scient.soc. (f. 1960)
  Kombineret kandidat / Combined Master socialrådgiver og psykologi
 • Supervisor (Albatros) og proceskonsulent.
 • Enneagram Accredited Practitioner, Integrative Solutions
 • Dialogisk facilitering i (forandringsprocesser i) organisationer.
 • Optaget af ‘trivsel for mennesker, der arbejder med mennesker’.
 • Undervisning på socialrådgiver- og socialformidler uddannelse i Danmark og Grønland.
 • Beskikket censor på socialrådgiver grunduddannelse og på socialformidler samt diplom / efteruddannelse.
 • Naturelsker og lystfisker.
 • Elsker når mennesker finder deres plads og talenter og trives i det og med det.
 • Enneagram: 3’er SP

25 års erfaring fra praksis og konsulentopgaver

 • 1500+ timers supervision i grupper og individuelt
 • Faglig sparring, coaching, mentoring, undervisning, refleksionsrum, facilitering af (forandrings)processer – primært med afsæt i social- og psykologfagligt arbejde.
 • Målrettet ledere og medarbejdere.
  Mennesker, der arbejder med mennesker – uanset fag, aldersgruppe og erfaringsniveau.
  Socialrådgivere, familiekonsulenter, plejefamilier, pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, tandplejere og andre fagpersoner.

Erfaringer og resultater fra bl.a. arbejdet med

 • KABU, Kvalitetet i Anbringelsesarbejdet med Børn og Unge. Proceskonsulent og bidrag til ændring af Serviceloven §50
 • SISO, Sociale indsatser og beredskaber. Forebyggelse og beredskab til håndtering af fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Dialogmøde med 1000+ fagpersoner på skoler, i dag- og døgntilbud og i kommuner.
 • Red Barnet, 5 år som seniorrådgiver med fokus på beskyttelse af børn og unge mod fysisk / psykisk vold og seksuelle overgreb, online og offline.
 • Håndtering af anmeldelser af (børnepornografi) billeder af seksuelle overgreb på børn. Herunder nationalt og internationalt samarbejde via INHOPE, Rigspolitiet NC3, Europol og Interpol.
 • #stopvoldmodbørn, kampagne i samarbejde med DR, Børnerådet og Børns Vilkår. Undervisning, skolebesøg og politisk konference.
 • Undervisning og vidensformidling til ca. 1000 fagpersoner og ca. 500 studerende om tidlig og forebyggende indsats til beskyttelse af børn og unge mod fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb, offline og online.
 • Sig det som det er! kampagne om at bryde tabuet at vokse op med vold, alkoholmisbrug og psykisk sygdom i familien samt om seksuelle overgreb begået af fagpersoner udenfor familier. Sammen med kollega formidlet viden til ca. 25.000 elever i udskolingen på ca. 185 skoler i Danmark.
 • Presse- og fortalerarbejde med klart politisk fokus. Bidraget til ændring af lovgivning på det sociale og strafferetslige område.
 • Udgivelse af fagbog, rapporter, faglige tekster i bøger og bunker af undervisningsmateriale
 • Tværfagligt samarbejde og udfordringer.
 • Tværkulturelle temaer. Tredje-kulturs-børn og kulturskifte.
 • Forandring i organisationer og hvad det gør ved os som mennesker.
 • Grønland. Jeg har boet, arbejdet og rejst i det smukke land.
  Socialfagligt og privat – på ca 20 besøg gennem 20+ år.

Mange flere detaljer om uddannelse og erfaring finder du på min LinkedIn profil.

Erfaring nationalt og internationalt

 • Sprog: Dansk og engelsk
 • Udgivelser: Faglige artikler i bøger, en kronik, en bog og en bunke undervisningmateriale. En del af det finder du allerede nu på siden med Ressourcer

Skriv til mig på mail@gittejakobsen.dk hvis du vil vide mere.