For mange år siden – tilbage i 1990’erne skrev jeg digte. Mange digte. Nogle af dem er udgivet i en bog, som introduktion til bogens kapitler. Andre digte er trykt i aviser og blade.

Når jeg når til det, så lægger jeg en række digte på denne side.

Alt sammen med (c) men du kan altid spørge og få tilladelse til at låne.