Frivillig tvang for 1-årige

 

Det er jo helt galt! Så jeg bliver nødt til at råbe lidt op. Det har jeg gjort allerede på LinkedIn og på Facebook og på twitter.

Nu kommer teksten også her. Med link til Aftaleteksten og til mit opslag på LinkedIn.

Regeringen (V, LA og K) har indgået aftale med S og DF om “Obligatorisk læringstilbud til 1-årige der bor i udsatte boligområder.” Aftalen har også et afsnit om skærpet straf til ledere, der forsømmer pligten til at underrette. Det skriver jeg om i et senere opslag.

Obligatorisk læringstilbud – eller: Frivillig tvang. For 1-årige, bestemt af den adresse, de bor på. De kalder det forebyggende indsats. Jeg kalder det krænkende.

Ja, børn i Danmark skal lære dansk og kende til danske værdier, normer og traditioner. Men det er jo ikke adressen, der afgør, hvilke børn, der har et særligt behov for hjælp til det.  Alene ordvalget… Obligatorisk tilbud.  Det er jo frivillig tvang – 25 timer hver uge. 

Det er altså ikke altid sådan, at bare fordi en familie bor i et ‘udsat boligområde’, så har de brug for hjælp. Også børn uden for ghettoen kan have brug for at lære dansk sprog, værdier, traditioner og normer. Både danske og ikke danske børn. 

  • Hvorfor stigmatisere pga adressen? 
  • Hvad blev der af grundprincippet i dansk social lovgivning: ‘konkret, individuel vurdering’? 
  • Og hvad med de familier, hvor man har valgt, at den ene forældre passer børnene hjemme – uanset hvilken adresse de bor på. 
  • Er loven ikke i strid med sig selv her? På flere planer.
  • Er der ikke bare noget helt grundlæggende galt med denne første del af aftalen? Jeg spørger bare.

Hvis du er enig, så må du gerne like på LI, så flere kan få øje på teksten. Du kan også læse kommentarer og svar på LI
Hvis du er uenig eller bare har lyst til at kommentere, så gør det gerne – enten på LI eller herunder. TAK

Spread the word. Share this post!

Leave a comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.